۱- ارسال کالا در تهران توسط پیک موتوری و وانت پیکان امکانپذیر می باشد.

۲- ارسال کالا به شهرستان ها در صورت کم بودن حجم کالا توسط تیپاکس امکانپذیر می باشد.( مدت زمان تحویل, بسته به مسافت شهرستان از ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت مباشد)

۳- ارسال کالا به شهرستان با حجم زیاد توسط باربری و پایانه های اتوبوسرانی بنا به درخواست مشتری امکانپذیر می باشد.(مدت زمان تحویل کالا توسط باربری ۷۲ ساعت و ارسال توسط پایانه های اتوبوسرانی ۲۴ ساعت می باشد)