سندیسک-SANDISK (8)

کارت حافظه سن دیسک SanDisk Micro SD 32GB 100MB/s Ultra

315,000 تومان
ظرفیت

32 گیگابایت

نوع کارت

microSDXC

نوع درگاه

UHS-I

سرعت کلاس ویدئو

V30

سرعت خواندن

حداکثر 100 مگابایت بر ثانیه

سرعت نوشتن

حداقل 10 مگابایت برثانیه حداکثر 60 مگابایت بر ثانیه

کارت حافظه سن دیسک SanDisk Micro SD 64GB 170MB/s Extreme PLUS

650,000 تومان
ظرفیت

64 گیگابایت

نوع کارت

microSDXC

نوع درگاه

UHS-I

سرعت کلاس ویدئو

V30

سرعت خواندن

حداکثر 170 مگابایت بر ثانیه

سرعت نوشتن

حداقل 30 مگابایت برثانیه حداکثر 90 مگابایت بر ثانیه

کارت حافظه سن دیسک SanDisk Micro SD 128GB 170MB/s Extreme PLUS

980,000 تومان
ظرفیت

128 گیگابایت

نوع کارت

microSDXC

نوع درگاه

UHS-I

سرعت کلاس ویدئو

V30

سرعت خواندن

حداکثر 170 مگابایت بر ثانیه

سرعت نوشتن

حداقل 30 مگابایت برثانیه حداکثر 90 مگابایت بر ثانیه

کارت حافظه سن دیسک SanDisk 32GB 95MB/s Extreme PRO

480,000 تومان
ظرفیت

32 گیگابایت

نوع کارت

SDXC

نوع درگاه

UHS-I

سرعت کلاس ویدئو

V10

سرعت خواندن

حداکثر 120 مگابایت بر ثانیه

سرعت نوشتن

حداقل 20 مگابایت برثانیه حداکثر 60 مگابایت بر ثانیه

کارت حافظه سن دیسک SanDisk 32GB 120MB/s Ultra

300,000 تومان
ظرفیت

32 گیگابایت

نوع کارت

SDXC

نوع درگاه

UHS-I

سرعت کلاس ویدئو

V10

سرعت خواندن

حداکثر 120 مگابایت بر ثانیه

سرعت نوشتن

حداقل 20 مگابایت برثانیه حداکثر 60 مگابایت بر ثانیه

کارت حافظه سن دیسک SanDisk 64GB 100MB/s Ultra

390,000 تومان
ظرفیت

64 گیگابایت

نوع کارت

SDXC

نوع درگاه

UHS-I

سرعت کلاس ویدئو

V10

سرعت خواندن

حداکثر 100 مگابایت بر ثانیه

سرعت نوشتن

حداقل 10 مگابایت برثانیه حداکثر 30 مگابایت بر ثانیه

کارت حافظه سن دیسک SanDisk 64GB 170MB/s Extreme PRO

680,000 تومان
ظرفیت

64 گیگابایت

نوع کارت

SDXC

نوع درگاه

UHS-I

سرعت کلاس ویدئو

V30

سرعت خواندن

حداکثر 170 مگابایت بر ثانیه

سرعت نوشتن

حداقل 30 مگابایت برثانیه حداکثر 90 مگابایت بر ثانیه

کارت حافظه سن دیسک SanDisk 128GB 170MB/s Extreme PRO

990,000 تومان
ظرفیت

128 گیگابایت

نوع کارت

SDXC

نوع درگاه

UHS-I

سرعت کلاس ویدئو

V30

سرعت خواندن

حداکثر 170 مگابایت بر ثانیه

سرعت نوشتن

حداقل 30 مگابایت برثانیه حداکثر 90 مگابایت بر ثانیه